B谩o gi谩 t么n Cliplock 膼么ng 脕 t岷 huy峄噉 H贸c M么n

28 Th谩ng M瓢峄漣, 2020 L瓢峄 xem: 36

B谩o gi谩 t么n Cliplock 膼么ng 脕 t岷 huy峄噉 H贸c M么n – Li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 S脿i G貌n CMC th么ng qua hotline tr峄眂 tuy岷縩 24/7: 0868.666.000 鈥 078.666.80.80. B岷 s岷 mau ch贸ng l脿m r玫 nh峄痭g th么ng tin m峄檛 c谩ch ch铆nh x谩c nh岷. S岷 ph岷﹎ n脿y 膽ang 膽瓢峄 th峄 tr瓢峄漬g c峄眂 k矛 ch煤 媒 v矛 c贸 tu峄昳 th峄 cao, 膽峄 b峄乶 l峄沶, gia c么ng t霉y t峄玭g quy c谩ch x芒y d峄眓g. M峄峣 chi ti岷縯, xin truy c岷璸 v脿o website: vatlieuxaydungcmc.com

B谩o gi谩 t么n Cliplock 膼么ng 脕 t岷 huy峄噉 H贸c M么n

B岷g b谩o gi谩 t么n Cliplock 膼么ng 脕 t岷 huy峄噉 H贸c M么n c岷璸 nh岷璽 m峄沬 nh岷

B岷g b谩o gi谩 t么n TPHCM 膼么ng 脕 鈥 t么n Cliplock s岷 c贸 nhi峄乽 bi岷縩 膽峄檔g do th峄 tr瓢峄漬g x芒y d峄眓g lu么n c贸 s峄 chuy峄僴 bi岷縩 kh么ng ng峄玭g. Nh峄痭g c么ng tr矛nh tr锚n 膽峄媋 b脿n n脿y 膽ang c贸 t峄慶 膽峄 thi c么ng x芒y d峄眓g kh谩 l峄沶, c岷 r岷 nhi峄乽 s峄 l瓢峄g t么n Cliplock. Th么ng qua hotline tr峄眂 tuy岷縩, qu媒 kh谩ch c贸 th峄 trao 膽峄昳 d峄 d脿ng: 0868.666.000 鈥 078.666.80.80

B岷G B脕O GI脕 T脭N L岷燦H KH脭NG M脌U聽膼脭NG 脕

GI脕 T脭N K岷糓 GI脕 T脭N L岷燦H KH脭NG M脌U
9 s贸ng vu么ng 鈥 s贸ng tr貌n 鈥 s贸ng laf么ng 鈥 {s贸ng ng贸i (+10.000膽/m)}
膼峄 d脿y聽
(膼o th峄眂 t岷)
聽Tr峄峮g l瓢峄g聽
(Kg/m)聽
聽膼啤n gi谩聽
(Kh峄 1.07m)聽
膼峄 d脿y聽
(膼o th峄眂 t岷)
聽Tr峄峮g l瓢峄g聽
(Kg/m)聽
聽膼啤n gi谩聽
(Kh峄 1.07m)聽
2 dem 50 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2.00 聽聽聽聽 40,000 2 dem 80 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2.40 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 50,000
3 dem 30 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.00 聽 聽 聽49,000 3 dem 00 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2.60 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 52,000
3 dem 60 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.30 聽 聽 聽55,000 3 dem 20 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2.80 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 55,000
4 dem 00 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.65 聽 聽 聽58,000 3 dem 30 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.05 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 59,000
GI脕 T脭N M脌U 膼脭NG 脕 3 dem 50 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.20 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 60,000
4 dem 00 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.35 聽 聽 聽71,500 3 dem 70 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.35 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 64,000
4 dem 50 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.90 聽 聽 聽79,000 4 dem 00 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.55 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 66,000
5 dem 00 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4.30 聽 聽88,500 4 dem 50 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4.05 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 75,000
      5 dem 00 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4.40 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 84,000

B岷G B脕O GI脕 T脭N L岷燦H M脌U聽VI峄員 NH岷琓 9 S脫NG VU脭NG

GI脕 T脭N L岷燦H M脌U VI峄員 NH岷琓
9 s贸ng vu么ng 鈥 s贸ng tr貌n 鈥 s贸ng laf么ng 鈥 {s贸ng ng贸i (+10.000膽/m)}
2 dem 60 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2.10 聽聽聽聽 46,000 3 dem 80 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.15 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽聽 聽60,000聽聽 聽 聽聽
3 dem 00 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2.40 聽聽聽聽 52,000 4 dem 00 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.30 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 65,000
3 dem 20 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2.80 聽聽聽聽 55,000 4 dem 20 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.60 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 67,000
3 dem 50 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.00 聽聽聽聽 56,500 4 dem 50 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.90 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 71,000
      5 dem 00 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4.35 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 79,000

B岷G B脕O GI脕 T脭N M脌U聽HOA SEN

GI脕 T脭N M脌U HOA SEN CHI PH脥 GIA C脭NG (ko bao g峄搈 VAT)
4 dem 00 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3.60 聽 聽 聽 79,000 Ch岷 m谩ng 聽m聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽4,000
4 dem 50 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4.10 聽 聽87,000 Ch岷 v貌m 聽m聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽4,000
5 dem 00 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽4.50 聽 聽 94,500 Ch岷 di峄乵 聽m聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 54000
V铆t t么n 4 ph芒n 聽b峄媍h 200c聽 聽聽聽 78,000 脷p n贸c 聽m聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3,000
V铆t t么n 5 ph芒n 聽b峄媍h 200c聽 聽聽聽 80,000 聽t么n nh峄盿 聽m聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽聽41,000
GIA C脭NG 膼峄/D脕N PU/PE 鈥 OPP C脕CH NHI峄員
膼峄 PU 18-20ly 聽m聽 聽 聽 聽61,000 D谩n PE-OPP 5ly 聽m聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 20,000
D谩n PE-OPP 3ly 聽m聽 聽 聽 聽17,000 D谩n PE-OPP 10ly 聽m聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 27,000

Dung sai tr峄峮g l瓢峄g +-5%. Kh谩ch h脿ng c贸 th峄 tr岷 h脿ng n岷縰 ph谩t hi峄噉 sai m岷玼 m茫, ch煤ng t么i s岷 gi岷 gi谩 v岷璽 t峄
Tr岷 h脿ng v峄沬 膽i峄乽 ki峄噉 : kh么ng s啤n, kh么ng c岷痶, kh么ng set.

T么n Cliplock 膼么ng 脕 c贸 c岷 t岷 & 瓢u 膽i峄僲 n脿o?

+ T么n聽cliplock (hay t么n kliplock ), l脿 d岷g t么n c贸 4 s贸ng v脿 m峄梚 s贸ng 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 v峄沬 chi峄乽 cao 40mm . Ch峄ヽ n膬ng ch铆nh l脿 gi煤p ch峄憂g tr脿n n瓢峄沜 鈥 l瓢u th么ng d貌ng ch岷 c峄眂 k矛 hi峄噓 qu岷, an to脿n.

+ L峄沺 s贸ng ph峄 膽瓢峄 t岷 th锚m gi峄痑 2 l峄沺 s贸ng ch铆nh nh岷眒 t膬ng c瓢峄漬g 膽峄 c峄﹏g. Vi峄嘽 di d峄漣, l岷痯 膽岷穞 c农ng thu岷璶 l峄 h啤n

+ Kh谩c v峄沬 c谩c lo岷 t么n 5 s贸ng, 9 s贸ng th矛 t么n Cliplock kh么ng c岷 ph岷 b岷痭 膽inh xuy锚n qua t么n. T峄 膽贸, s岷 tr谩nh h矛nh th脿nh vi峄嘽 g峄 s茅t, th峄g d峄檛 do v铆t b岷痭. C么ng tr矛nh s岷 b岷 膽岷 膽峄 th岷﹎ m峄 v脿 tu峄昳 th峄 l芒u d脿i

+ C谩ch l岷痯 膽岷穞 膽啤n gi岷, ch峄 c岷 tu芒n th峄 qua v脿i b瓢峄沜 l脿 膽瓢峄

+ 膼瓢峄 l脿m t峄 t么n l岷h, 膽ai k岷筽 芒m d瓢啤ng c贸 膽峄 d脿y t峄 8 dem 膽岷縩 1 ly. L峄沺 t么n t峄 膽贸 m脿 c贸 膽峄 b谩m d铆nh t峄憈, ch岷痭 膽瓢峄 khi c贸 gi贸 l峄慶 & gi么ng l峄慶 th峄昳 b岷璽 m谩i.

+ S峄 d峄g 膽瓢峄 ngu峄搉 t么n nguy锚n li峄噓 c贸 kh峄 r峄檔g 1200mm, ph霉 h峄 v峄沬 c谩c nh脿 m谩y s岷 xu岷 t么n trong n瓢峄沜, c农ng nh瓢 l脿 n瓢峄沜 ngo脿i

+ 膼峄 d脿y t么n 膽a d岷g, t峄 0.35mm 膽岷縩 0.60mm. T霉y theo 膽i峄乽 ki峄噉 s峄 d峄g m脿 qu媒 kh谩ch ch峄峮 l峄盿 th铆ch h峄

+ V矛 nhu c岷 th峄 hi岷縰 ti锚u d霉ng, nh脿 m谩y s岷 xu岷 t岷 ra t么n Cliplock c贸 nhi峄乽 m脿u s岷痗 膽峄 ph霉 h峄, ph峄 v峄 cho m峄 膽铆ch x芒y d峄眓g

Nguy锚n li峄噓 s峄 d峄g

+ T么n l岷h:

D峄盿 v脿o ti锚u chu岷﹏ JIS c峄 Nh岷璽 B岷 膽峄 s岷 xu岷 ra t么n l岷h Cliplock. H峄梟 h峄 kim nh么m k岷絤 膽瓢峄 bao ph峄 to脿n b峄 2 m岷穞, ti岷縫 theo l脿 m峄檛 l峄沺 ph峄 b贸ng. T峄 膽贸, s岷 ph岷﹎ lu么n 膽岷 膽峄 b峄乶 v瓢峄 tr峄檌, ch峄憂g l岷 s峄 r貌 r峄 t峄 m么i tr瓢峄漬g t峄 nhi锚n

T么n th么ng th瓢峄漬g s岷 c贸 膽峄 d脿y t峄 0.20mm 膽岷縩 0.60mm, gi岷 kh岷 n膬ng h岷 th峄 nhi峄噒 l瓢峄g t峄憈 nh峄 c贸 2 l峄沺 h峄 kim nh么m k岷絤 . N锚n cho ra 膽峄漣 s岷 ph岷﹎ c贸 m脿u 谩nh kim, t么n n峄乶 c贸 c瓢峄漬g d峄 t峄 G330 膽岷縩 G550.

T么n l岷h 峄﹏g d峄g r峄檔g r茫i 膽峄 c谩n c谩c lo岷 t么n nh瓢 t么n lockseam, t么n 7 s贸ng, t么n 9 s贸ng, t么n 11 s贸ng, t么n la phong, s脿n deck. v.v鈥

+ T么n l岷h m脿u:

T瓢啤ng t峄 gi峄憂g nh瓢 t么n l岷h, quy tr矛nh s岷 xu岷 c峄聽t么n l岷h m脿u聽c农ng 膽瓢峄 s岷 xu岷 theo ti锚u chu岷﹏ JIS c峄 Nh岷璽 B岷, nh瓢ng tr锚n b峄 m岷穞 t么n ngo脿i 2 l峄沺 m岷 nh么m k岷絤 ra th矛 t么n l岷h m脿u c貌n 膽瓢峄 m脿 th锚m 1 l峄沺 m脿u n峄乶 v脿 1 l峄沺 m脿u ch铆nh. L峄沺 ph峄 b贸ng 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 ngay sau 膽贸, c贸 膽峄 d脿y t峄 0.25mm 膽岷縩 0.60mm, c瓢峄漬g 膽峄 t么n n峄乶 t峄 G330 膽岷縩 G550.

T霉y theo nhu c岷 b岷 th芒n & 膽岷穋 膽i峄僲 c峄 c么ng tr矛nh m脿 ch峄峮 l峄盿 m脿u s岷痗 h峄 l媒. 膼岷 b岷 膽峄 b峄乶 c峄眂 k矛 cao, kh么ng b峄 phai m脿u khi s峄 d峄g

+ T么n k岷絤 m脿u:

T么n k岷絤 m脿u c农ng t瓢啤ng t峄, 膽瓢峄 s岷 xu岷 theo ti锚u chu岷﹏ JIS c峄 Nh岷璽 B岷. Tuy nhi锚n, c贸 膽i峄僲 kh谩c bi峄噒, 膽贸 l脿 b锚n ngo脿i 膽瓢峄 m岷 b峄焛 l峄沺 h峄 kim nh么m k岷絤 gi峄憂g nh瓢 t么n l岷h, th矛 峄 lo岷 t么n n脿y ch峄 膽瓢峄 m岷 b峄焛 2 l峄沺 k岷絤, sau 膽贸 膽瓢峄 m岷 th锚m 1 l峄沺 m脿u n峄乶 v脿 1 l峄沺 m脿u ch铆nh. C岷 ph岷 tr岷 qua c么ng 膽o岷 ti岷縫 thepo l脿 l峄沺 ph峄 b贸ng c贸 膽峄 d脿y t峄 0.25mm 膽岷縩 0.60mm, c瓢峄漬g 膽峄 th茅p n峄乶 t峄 G330 膽岷縩 G550.

D岷g t么n k岷絤 m脿u n脿y c贸 瓢u 膽i峄僲 l脿 c峄﹏g c谩p, khi ti岷縫 x煤c v峄沬 m岷穞 tr峄漣 th矛 l瓢峄g nhi峄噒 truy峄乶 qua t么n r岷 th岷

T么n k岷絤 m脿u 膽瓢峄 峄﹏g d峄g 膽岷 tr脿 膽峄 c谩n nh峄痭g s岷 ph岷﹎ nh瓢: t么n lockseam, t么n 5 s贸ng, t么n 9 s贸ng, t么n 煤p n贸c, t么n m脿u, t么n l贸t s脿n deck. Song song 膽贸, ch煤ng c貌n s峄 d峄g 膽峄 l脿m : M谩ng x峄慽 n瓢峄沜, c谩c lo岷 t么n di峄乵, lam gi贸 (louver), t么n 煤p n贸c, ph峄卽 thu n瓢峄沜, linh ki峄噉 l岷痯 膽岷穞 trong ngh脿nh c啤 kh铆, v.v.v鈥

Ph峄 ki峄噉 膽i k猫m t么n Cliplock:

T么n Cliplock 膼么ng 脕 d峄 d脿ng li锚n k岷縯 x脿 g峄 b岷眓g 膽ai cliplock

+ Ph峄 ki峄噉 ch铆nh: M谩ng x峄慽, 膽ai k岷筽, v铆t b岷痭 膽ai, lam gi贸(louver)

+ M峄檛 s峄 ph峄 ki峄噉 kh谩c: di峄乵 c谩c lo岷, 煤p n贸c, Foam kliplock ,ph峄卽 thu n瓢峄沜, c谩c lo岷 v岷璽 li峄噓 trong ngh脿nh c啤 kh铆, v.v.v鈥

Th么ng s峄 ti锚u chu岷﹏ c峄 t么n Cliplock 膼么ng 脕

Vi峄嘽 ki峄僲 tra nguy锚n li峄噓 膽岷 v脿o r岷 quan tr峄峮g, 聽t么n Cliplock 膽瓢峄 s岷 xu岷 theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 t岷, do nh脿 m谩y t么n h脿ng 膽岷 Vi峄噒 Nam 鈥撀T么n 膼么ng 脕聽s岷 xu岷

D芒y chuy峄乶 s岷 xu岷 t么n l岷h Cliplock 膼么ng 脕 d峄盿 theo ti锚u chu岷﹏

  • C么ng nghi峄噋 Nh岷璽 B岷 JIS 3321
  • Hoa K峄 ASTM A792/ A792M
  • Ch芒u 脗u EN 10346
  • 脷c AS 1397
  • Malaysia MS 1196.

S岷 xu岷 t么n m脿u Cliplock 膼么ng 脕 d峄盿 v脿o c么ng ngh峄

  • C么ng nghi峄噋 Nh岷璽 B岷 JIS 3312, JIS 3322
  • Hoa K峄 ASTM A755/ A755M
  • 脷c AS 2728.

Nh峄痭g 膽岷穋 膽i峄僲 瓢u vi峄噒 c峄 t么n Cliplock 膼么ng 脕 l脿 g矛?

鈥撀T么n聽Cliplock 膼么ng 脕 膽瓢峄 bi岷縯 t峄沬 nh瓢 v岷璽 li峄噓 l峄 m谩i, 膽谩p 峄﹏g 膽岷 膽峄 m峄峣 ch峄ヽ n膬ng c岷 thi岷縯 trong v岷 膽峄 x芒y d峄眓g

鈥 Chi峄乽 cao s贸ng l脿 40mm gi煤p tho谩t n瓢峄沜 nhanh n锚n k茅o d脿i 膽瓢峄 t铆nh b峄乶 cho s岷 ph岷﹎. Tr锚n b峄 m岷穞 t么n s岷 kh么ng c贸 hi峄噉 t瓢峄g b谩m rong r锚u

鈥 Thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷 v峄沬 膽ai k岷筽 芒m, c贸 th峄 ho脿n to脿n lo岷 b峄 g峄 s茅t

鈥 膼峄 c峄﹏g c峄 t么n 膽瓢峄 t膬ng c瓢峄漬g t峄慽 膽a khi ch煤ng 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 ch岷痗 ch岷痭

鈥 V峄沬 thi岷縯 k岷 c峄﹏g c峄 t么n Cliplock h啤n c谩c lo岷 t么n th瓢峄漬g cho ph茅p kho岷g c谩ch c峄 b峄 khung x脿 g峄 l峄沶 h啤n nh瓢ng v岷玭 gi峄 膽瓢峄 m峄ヽ an to脿n cao

鈥 膼峄慽 v峄沬 c谩c c么ng tr矛nh thi c么ng c贸 chi峄乽 d脿i m谩i l峄沶, c谩n t么n b岷眓g m谩y c谩n t峄 膽峄檔g m脿 kh么ng c岷 n峄慽 膽岷

鈥 S峄 ti峄噉 nghi m脿 s岷 ph岷﹎ n脿y mang l岷 膽i峄乽 膽瓢峄 m峄峣 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 cao

Nh峄痭g c么ng tr矛nh t岷 huy峄噉 H贸c M么n 膽岷縩 v峄沬 S脿i G貌n CMC s岷 l脿 l峄盿 ch峄峮 t峄憈 nh岷

鈥 Kho h脿ng c峄 ch煤ng t么i lu么n t峄玭g b瓢峄沜 ph谩t tri峄僴, m峄 r峄檔g quy m么 giao h脿ng kh么ng k峄 s峄 l瓢峄g

鈥 Doanh nghi峄噋聽S脿i G貌n CMC聽膽瓢峄 xem l脿 膽岷 l媒 c岷 1 ph芒n ph峄慽 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g l峄沶 峄 Mi峄乶 Nam

鈥 H峄 t谩c v峄沬 nhi峄乽 nh脿 m谩y s岷 xu岷 t么n x芒y d峄眓g c贸 ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎ cao.

鈥 M峄峣 s岷 ph岷﹎ 膽峄乽 膽岷 ti锚u chu岷﹏ trong ki峄僲 膽峄媙h c峄 h峄檌 s岷痶 th茅p Vi峄噒 Nam.

鈥 B谩o gi谩 r玫 r脿ng, c峄 th峄 theo y锚u c岷

鈥 膼峄檌 ng农 chuy锚n vi锚n l脿m vi峄嘽 n膬ng 膽峄檔g v脿 nhi峄噒 t矛nh. S岷 h峄 tr峄 b岷 m峄峣 l煤c, gi岷 膽谩p t瓢 v岷 v脿 b谩o gi谩 nhanh ch贸ng, tr峄眂 ti岷縫 nh岷.

膼峄媋 ch峄 cung c岷 t么n cliplock 膼么ng 脕 uy t铆n

膼芒y ch岷痗 ch岷痭 l脿 c芒u h峄廼 m脿 nhi峄乽 ng瓢峄漣 b膬n kho膬n. B峄焛 th峄 tr瓢峄漬g t么n th茅p x芒y d峄眓g hi峄噉 nay c贸 r岷 nhi峄乽 bi岷縩 膽峄檔g. Khi h脿ng gi岷, h脿ng nh谩i 膽ang ng脿y c脿ng ngang nhi锚n l岷 chi岷縨 th峄 tr瓢峄漬g. Do 膽贸, nhi峄乽 kh谩ch h脿ng c岷 th岷 hoang mang kh么ng bi岷縯 n锚n mua t么n cliplock v脿 c谩c lo岷 t么n th茅p kh谩c 峄 膽芒u l脿 ch岷 l瓢峄g v脿 ch铆nh h茫ng.

膼峄媋 ch峄 cung c岷 t么n cliplock 膼么ng 脕 uy t铆n

V岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g CMC t峄 h脿o l脿 m峄檛 膽啤n v峄 cung c岷 h脿ng 膽岷 v峄 s岷 ph岷﹎ t么n cliplock n贸i ri锚ng, v脿 t岷 c岷 c谩c lo岷 t么n th茅p n贸i chung. T岷 c岷 c谩c s岷 ph岷﹎ c峄 S脿i G貌n CMC ho脿n to脿n 膽瓢峄 nh岷璸 t峄 ch铆nh nh峄痭g nh脿 s岷 xu岷 uy t铆n, n峄昳 ti岷縩g s峄 1 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. Nh瓢 t么n Hoa Sen, 膼么ng 脕, Ph瓢啤ng Nam, H貌a Ph谩t,鈥 ch岷痗 ch岷痭 kh么ng c貌n l脿 c谩i t锚n xa l岷 hi峄噉 nay.

膼岷穋 bi峄噒, c谩c s岷 ph岷﹎ tr瓢峄沜 khi 膽瓢峄 膽瓢a v脿o kho c峄 S脿i G貌n CMC. 膼峄乽 ph岷 v瓢峄 qua qu谩 tr矛nh ch峄峮 l峄峜, ki峄僲 tra nghi锚m ng岷穞. 膼岷 b岷 膽岷 膽峄 v峄 ch岷 l瓢峄g, m岷玼 m茫 v脿 tem m谩c c峄 m峄梚 s岷 ph岷﹎. Cam k岷縯 to脿n b峄 c谩c lo岷 t么n th茅p x芒y d峄眓g m脿 S脿i G貌n CMC cung c岷 膽峄乽 ch铆nh h茫ng v脿 膽岷 膽i峄僲 10 cho ch岷 l瓢峄g.

TH脭NG TIN C脭NG TY CP SX TM VLXD CMC

Tr峄 S峄 Ch铆nh:聽Landmark 4 鈥 208 Nguy峄卬 H峄痷 C岷h , Vinhomes T芒n C岷g 鈥 Q. B矛nh Th岷h 鈥 TPHCM
V膬n Ph貌ng Giao D峄媍h 1:聽42A C峄憂g L峄 鈥 P. 15 鈥 Qu岷璶 T芒n B矛nh 鈥 Tp. HCM
V膬n Ph貌ng Giao D峄媍h 2:聽C岷 An H岷 huy峄噉 C峄 Chi 鈥 Tp. HCM
V膬n Ph貌ng Giao D峄媍h 3:聽1/4 岷 Ti峄乶 L芒n- X茫 B脿 膼i峄僲 鈥 Huy峄噉 H贸c M么n 鈥 Tp. HCM
Hotline:聽0868.666.000 鈥 078.666.80.80
Website:聽vatlieuxaydungcmc.com
Gmail:聽vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH:聽Facebook

B脿i vi岷縯 li锚n quan

膼瓢峄 quan t芒m

膼岷穞 banner qu岷g c谩o gi谩 500k/ 1 banner v脿 1 li锚n k岷縯. 膼岷穞 th锚m links: 300k/1 links. Hotline 膽岷穞 qu岷g c谩o: 0936 606 777.

b谩o gi谩 th茅p h矛nh, b谩o gi谩 th茅p h峄檖, b谩o gi谩 th茅p 峄憂g, b谩o gi谩 x脿 g峄 x芒y d峄眓g,..

T么n th茅p S谩ng Chinh

Nh脿 ph芒n ph峄慽 v脿 mua b谩n: Th茅p h矛nh, Th茅p h峄檖, Th茅p 峄憂g, Th茅p t岷, t么n, x脿 g峄.S岷痶 th茅p l脿 m峄檛 lo岷 v岷璽 li峄噓 膽瓢峄 s峄 d峄g r峄檔g r茫i trong ng脿nh x芒y d峄眓g. N贸 膽瓢峄 s岷 xu岷 b岷眓g c谩ch gia c么ng th茅p, c贸 th峄 膽瓢峄 c岷痶, u峄憂 v脿 h脿n 膽峄 t岷 ra c谩c c岷 tr煤c th茅p.
Seo vi峄噒

Seo vi峄噒

Seo vi峄噒 chuy锚n cung c岷 d峄媍h v峄 seo, thi岷縯 k岷 website. D峄媍h v峄 SEO (Search Engine Optimization) l脿 m峄檛 trong nh峄痭g d峄媍h v峄 quan tr峄峮g nh岷 膽峄 gi煤p c谩c doanh nghi峄噋, t峄 ch峄ヽ v脿 c谩 nh芒n t膬ng th峄 h岷g tr锚n c谩c c么ng c峄 t矛m ki岷縨 nh瓢 Google, Bing, Yahoo, v.v.
Khoan c岷痶 b锚 t么ng 247

Gi谩 khoan c岷痶 b锚 t么ng

Ch煤ng t么i cam k岷縯 mang l岷 cho kh谩ch h脿ng nh峄痭g gi岷 ph谩p t峄慽 瓢u v脿 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g trong qu谩 tr矛nh thi c么ng c谩c c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g.
M谩y ph谩t 膽i峄噉 c么ng nghi峄噋 V玫 Gia

M谩y ph谩t 膽i峄噉 c么ng nghi峄噋

Ch煤ng t么i cung c岷 c谩c lo岷 m谩y ph谩t 膽i峄噉 c峄 c谩c th瓢啤ng hi峄噓 n峄昳 ti岷縩g nh瓢: M谩y ph谩t 膽i峄噉 cummins, M谩y ph谩t 膽i峄噉 Doosan.Do 膽贸, vi峄嘽 t瓢 v岷 v脿 l岷痯 膽岷穞 m谩y ph谩t 膽i峄噉 c么ng nghi峄噋 n锚n 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 b峄焛 c谩c chuy锚n gia c贸 kinh nghi峄噈 v脿 uy t铆n trong ng脿nh.
Ph岷 li峄噓 Nh岷璽 Minh

Thu mua ph岷 li峄噓 gi谩 cao

Nh岷璽 Minh chuy锚n thu mua c谩c lo岷 nh瓢:Ph岷 li峄噓 inox, Ph岷 li峄噓 nh么m, Ph岷 li峄噓 s岷痶, Ph岷 li峄噓 膽峄搉g. . Qu谩 tr矛nh thu mua ph岷 li峄噓 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 b峄焛 c谩c doanh nghi峄噋 thu mua ph岷 li峄噓, ho岷穋 c谩c c啤 s峄 ch岷 bi岷縩 ph岷 li峄噓.
L岷痯 膽岷穞 camera Tphcm

L岷痯 膽岷穞 camera

Ch煤ng t么i cung c岷 d峄媍h v峄 l岷痯 膽岷穞 camera Tphcm, L岷痯 膽岷穞 camera qu岷璶 7, l岷痯 膽岷穞 camera qu岷璶 g貌 v岷. 膼i峄乽 n脿y gi煤p cho vi峄嘽 gi谩m s谩t tr峄 n锚n ch铆nh x谩c h啤n, c岷 thi峄噉 膽谩ng k峄 kh岷 n膬ng ph谩t hi峄噉 v脿 ng膬n ch岷穘 c谩c h脿nh vi ph岷 ph谩p.
Taxi n峄檌 b脿i, 膽岷穞 xe s芒n bay

D峄媍h v峄 taxi n峄檌 b脿i H脿 n峄檌

膼岷穞 xe s芒n bay Ph煤c H脿 膼岷穞 xe H脿 n峄檌 - Taxi N峄檌 B脿i gi谩 r岷 - D峄媍h v峄 taxi n峄檌 b脿i,Taxi n峄檌 b脿i, Taxi gia 膽矛nh, 膼岷穞 xe 膽瓢峄漬g d脿i, Taxi n峄檌 b脿i 7 ch峄. Kh谩ch h脿ng c贸 th峄 膽岷穞 d峄媍h v峄 taxi n峄檌 b脿i H脿 N峄檌 tr峄眂 ti岷縫 qua 膽i峄噉 tho岷 ho岷穋 qua c谩c 峄﹏g d峄g 膽岷穞 xe tr峄眂 tuy岷縩.
Thu mua ph岷 li峄噓 Th峄媙h V瓢峄g

Thu mua ph岷 li峄噓 Th峄媙h V瓢峄g

Kh岷 S谩t B谩o Gi谩 Nhanh Ch贸ng. Thu Mua Ph岷 Li峄噓 C么ng Tr矛nh. Tuy nhi锚n, vi峄嘽 thu mua ph岷 li峄噓 c农ng c岷 ph岷 tu芒n th峄 c谩c quy 膽峄媙h v峄 m么i tr瓢峄漬g v脿 an to脿n lao 膽峄檔g 膽峄 膽岷 b岷 s峄ヽ kh峄廵 cho ng瓢峄漣 lao 膽峄檔g v脿 ng瓢峄漣 d芒n, 膽峄搉g th峄漣 tr谩nh nh峄痭g t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 膽岷縩 m么i tr瓢峄漬g.
B谩o gi谩 th茅p h矛nh, b谩o gi谩 th茅p h峄檖, b谩o gi谩 th茅p 峄憂g, b谩o gi谩 t么n x芒y d峄眓g, b谩o gi谩 x脿 g峄 x芒y d峄眓g

S岷痶 th茅p x芒y d峄眓g

C岷璸 nh岷璽 b岷g gi谩 th茅p h矛nh, gi谩 th茅p 峄憂g, gi谩 th茅p t岷, gi谩 th茅p h峄檖. N贸 膽瓢峄 s峄 d峄g trong r岷 nhi峄乽 c么ng tr矛nh t峄 nh脿 峄 膽岷縩 c岷 膽瓢峄漬g, t峄 t貌a nh脿 cao t岷g 膽岷縩 nh脿 m谩y s岷 xu岷.
v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g cmc, gi谩 c谩t x芒y d峄眓g, gi谩 c谩t san l岷

Gi谩 膽谩 x芒y d峄眓g

B谩o gi谩 c谩t x芒y d峄眓g m峄沬 nh岷 t岷 Tphcm. Trong ng脿nh x芒y d峄眓g hi峄噉 nay, v岷璽 li峄噓 膽瓢峄 s峄 d峄g r峄檔g r茫i v脿 ph峄 bi岷縩 ch铆nh l脿 膽谩 x芒y d峄眓g. B岷g b谩o gi谩 膽谩 x芒y d峄眓g - 膽谩 0x4, 膽谩 4x6,.
v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g cmc, gi谩 c谩t x芒y d峄眓g, gi谩 c谩t san l岷

Gi谩 c谩t san l岷

B谩o gi谩 c谩t x芒y d峄眓g m峄沬 nh岷 t岷 Tphcm. B岷g b谩o gi谩 c谩t b啤m n峄乶 m峄沬 nh岷 h么m nay, c谩t san l岷 m岷穞 b岷眓g c贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒 v脿 n贸 膽贸ng vai tr貌 nh瓢 th岷 n脿o trong x芒y d峄眓g h茫y theo d玫i trong ch峄 膽峄 n脿y.
xe banh b谩nh, xe ba g谩c

Xe ba b谩nh

Xe ba g谩c Ho脿ng Ph煤c 鈥 S岷 Xu岷 Xe Ba B谩nh, Xe Ba G谩c, Xe L么i Ch岷 L瓢峄g V峄沬 Th瓢啤ng Hi峄噓 10 N膬m Tr锚n Th峄 Tr瓢峄漬g. Giao h脿ng t岷璶 n啤i. Uy T铆n Ch岷 L瓢峄g. Xe Ba B谩nh.
Thu mua ph岷 li峄噓 Th脿nh Ph谩t

Thu mua ph岷 li峄噓 Th脿nh Ph谩t

Ph岷 Li峄噓 Nh么m, S岷痶 Th茅p, Inox, 膼峄搉g chuy锚n thu mua ph岷 li峄噓 c谩c lo岷 gi谩 cao t岷 tp hcm v脿 c谩c t峄塶h l芒n c岷璶. N岷縰 qu媒 kh谩ch c岷 b谩n ph岷 li峄噓 gi谩 cao h茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i.d
C么ng ty seo, d峄媍h v峄 seo, cong ty seo, dich vu seo

Th峄媡 heo h峄痷 c啤

Th峄媡 xay h峄痷 c啤 膽瓢峄 xay t峄 th峄媡 n岷 vai, th峄媡 m么ng v脿 m峄 ph岷, 膽岷 b岷 膽峄 n岷 - m峄 膽an xen r岷 tinh t岷, v峄玜 mi峄噉g, ph霉 h峄 ch岷 bi岷縩 th脿nh nhi峄乽 m贸n 膬n.
Thu mua v岷, thu mua v岷

Thu mua v岷

Chuy锚n thu mua v岷 v峄, v岷 t峄搉 kho, v岷 c芒y, v岷 kh煤c, v岷 r岷籵, v岷 x茅o 鈥 T峄 c谩c c么ng ty x铆 nghi峄噋 may m岷穋, nh脿 may, x瓢峄焠g s岷 xu岷 v峄 谩o qu岷, c岷穚 ...
gi谩 th茅p h峄檖

gi谩 th茅p h峄檖

C岷璸 nh岷璽 b岷g b谩o gi谩 th茅p h峄檖 m峄沬 nh岷 hi峄噉 nay g峄搈 th茅p h峄檖 膽en v脿 m岷 k岷絤 c峄 c谩c nh脿 m谩y H貌a Ph谩t, Hoa Sen, Vina One ... t瓢 v岷 vi锚n: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000.
S峄璦 kh贸a k茅t s岷痶, s峄璦 kh贸a t岷 nh脿

S峄璦 kh贸a t岷 nh脿

膼峄檌 ng农 th峄 s峄璦 kh贸a t岷 nh脿, l脿nh ngh峄, chuy锚n nghi峄噋 c峄 s峄璦 kh贸a v峄沬 nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈 gi煤p kh岷痗 ph峄 s峄 c峄 trong 15 ph煤t.
Cho thu锚 xe t岷, cho thue xe tai, cho thu锚 xe t岷 Tphcm

Cho thu锚 xe t岷

Cho thu锚 xe t岷 TPHCM ch峄 h脿ng ho谩 uy t铆n & chuy锚n nghi峄噋 猸 gi谩 r岷 Si锚u Ti岷縯 Ki峄噈, v岷璶 chuy峄僴 h脿ng h贸a b岷眓g xe t岷 膽峄漣 m峄沬.
B峄慶 x岷縫 h脿ng h贸a, boc xep hang hoa, b峄慶 x岷縫, boc xep

B峄慶 x岷縫 h脿ng h贸a

膼峄檌 ng农 nh芒n vi锚n b峄慶 x岷縫 h脿ng ho谩 D峄媍h V峄 Chuy峄僴 膼峄 10 n膬m kinh nghi峄噈 猸昄脿m vi峄嘽 nhi峄噒 t矛nh 猸昪huy锚n nghi峄噋 猸旵hi岷縯 kh岷 20%.
Thi岷縯 k岷 h峄 c谩 koi

H峄 c谩 koi

H峄 c谩 koi nh岷璶 thi岷縯 k岷 h峄 c谩 koi, h貌n non b峄, t瓢峄漬g th谩c n瓢峄沜 v脿 c谩c c么ng tr矛nh ti峄僽 c岷h s芒n v瓢峄漬 kh谩c t岷 TP HCM.
V峄 sinh c么ng nghi峄噋 Tphcm, v峄 sinh v膬n ph貌ng Tphcm

V峄 sinh c么ng nghi峄噋 Tphcm

Cung c岷 d峄媍h v峄 v峄 sinh c么ng nghi峄噋 TPHCM. 膼岷縩 v峄沬 N膬m Sao kh么ng ch峄 c贸 quy tr矛nh d峄媍h v峄 5 b瓢峄沜 chuy锚n nghi峄噋, gi谩 t峄憈 m脿 c貌n 膽瓢峄 ph峄 v峄 t岷璶 t芒m 24/7.
May 膽峄搉g ph峄, may dong phuc

May 膽峄搉g ph峄

May 膽峄搉g ph峄 theo y锚u c岷 thi岷縯 k岷 m岷玼 膽岷筽 mi峄卬 ph铆, ch岷 li峄噓 v岷 t霉y ch峄峮, c么ng ngh峄 in th锚u hi峄噉 膽岷, may 膽峄搉g ph峄 chuy锚n nghi峄噋 t岷 x瓢峄焠g.
Thi岷縯 k岷 h峄 c谩 koi

Thi岷縯 k岷 h峄 c谩 koi

H峄 C脕 KOI - Thi岷縯 k岷 s芒n v瓢峄漬 ti峄僽 c岷h 膽岷筽 h峄 c谩 Koi - T瓢 v岷 thi岷縯 k岷 & thi c么ng ti峄僽 c岷h n瓢峄沜, h峄 c谩 Koi, h貌n non b峄.
S峄璦 kh贸a k茅t s岷痶, s峄璦 kh贸a t岷 nh脿

S峄璦 kh贸a k茅t s岷痶 B矛nh D瓢啤ng

Mu峄憂 m峄 k茅t s岷痶 膽i峄噉 t峄 ch峄 c贸 ph岷 b岷 ph铆m s峄 v脿 c岷痬 ch矛a kh贸a th矛 b岷 ch峄 c岷 岷 ph铆m 鈥*鈥 ti岷縫 theo nh岷璸 鈥渕茫 s峄 k茅t s岷痶鈥 k岷縯 th煤c b岷眓g ph铆m 鈥#鈥.
h煤t h岷 c岷, r煤t h岷 c岷, th峄憂g c峄憂g ngh岷箃, n岷 v茅t h峄 ga, th么ng b峄搉 c岷 t岷 Tphcm

H煤t b峄 ph峄憈

Chuy锚n h煤t b峄 ph峄憈 t岷 H峄 Ch铆 Minh Gi谩 R岷,鉁 Ph峄 v峄 th么ng t岷痗 c峄憂g, th么ng t岷痗 b峄搉 c岷, ho岷 膽峄檔g ng脿y 膽锚m, k峄 c岷 ng脿y ngh峄 l峄 t岷縯 鉁
Khoan c岷痶 b锚 t么ng 22h chuy锚n cung c岷 d峄媍h v峄 khoan c岷痶 b锚 t么ng, 膽峄 ph谩 b锚 t么ng, r煤t l玫i b锚 t么ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng

Ch煤ng T么i Chuy锚n Thi C么ng Khoan C岷痶 B锚 T么ng 鉁, Khoan R煤t L玫i B锚 T么ng 鉁, 膼峄 Ph谩 B锚 T么ng 鉁. L脿 膼啤n V峄 Ti锚n Phong Trong Ng脿nh V峄沬 膼峄檌 Ng农 C么ng Nh芒n.
Hu岷 luy峄噉 ch贸, tr瓢峄漬g hu岷 luy峄噉 ch贸

Hu岷 luy峄噉 ch贸

M峄檛 s峄 gi峄憂g ch贸 nh瓢 Poodle, Pug, Rottweiler, Husky, Ph峄慶 s贸c鈥 b岷 c贸 th峄 th峄眂 hi峄噉 c谩c b脿i hu岷 luy峄噉 ngay t岷 nh脿.
Khoan c岷痶 b锚 t么ng 22h chuy锚n cung c岷 d峄媍h v峄 khoan c岷痶 b锚 t么ng, 膽峄 ph谩 b锚 t么ng, r煤t l玫i b锚 t么ng

V谩ch ng膬n di 膽峄檔g

V谩ch ng膬n di 膽峄檔g c贸 thi岷縯 k岷 d岷g khung x瓢啤ng b岷眓g kim lo岷 k岷縯 h峄 v峄沬 v谩n g峄 c么ng nghi峄噋 MDF ph峄 melamine, veneer, laminate ho岷穋 v岷 n峄 ...
C么ng ty seo, cong ty seo, d峄媍h v峄 seo, dich vu seo

C么ng ty Seo VINASEOVIET

C么ng Ty Seo Top Google T峄昻g Th峄 Uy T铆n Chuy峄僴 Nghi峄噋, Cam K岷縯 Th峄 H岷g, Chuy峄僴 膼峄旾. Ph瓢啤ng Ph谩p Seo Ri锚ng Bi峄噒, H啤n 5 N膬m Kinh Nghi峄噒 膼峄憈 T谩c Vingroup...

Thu mua ph岷 li峄噓, thu mua ph岷 li峄噓 gi谩 cao, thu mua ph岷 li峄噓 膽峄搉g, nh么m ,inox, s岷痶 th茅p, niken, h峄 kim

Thu mua ph岷 li峄噓

Chuy锚n thu mua ph岷 li峄噓 gi谩 cao t岷 TPHCM & to脿n qu峄慶 猸怣ua t岷璶 n啤i, 猸怘oa h峄搉g cao, 猸怲hanh to谩n nhanh. 鈽庯笍 Li锚n h峄 ngay nh岷璶 b谩o gi谩 cao nh岷.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm, khoan c岷痶 b锚 t么ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng

Nh岷璶 khoan c岷痶 b锚 t么ng TPHCM, khoan r煤t l玫i b锚 t么ng. 膼瓢峄 thi c么ng b峄焛 膽啤n v峄 uy t铆n, c贸 tr谩ch nhi峄噈 v脿 t芒m huy岷縯 v峄沬 ngh峄.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm, khoan c岷痶 b锚 t么ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng

C么ng ty Khoan C岷痶 B锚 T么ng, chuy锚n khoan c岷痶 膽峄 b锚 t么ng, th谩o d峄 nh脿 c农 nh脿 x瓢峄焠g, Cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 to脿n mi峄乶 nam.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm, khoan c岷痶 b锚 t么ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng

Chuy锚n khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan r煤t l玫i b锚 t么ng, c岷痶 膽瓢峄漬g b锚 t么ng t岷 H脿 N峄檌, khoan c岷痶 gi谩 r岷 nh岷, uy t铆n v脿 ch岷 l瓢峄g nh岷.

Thu mua ph岷 li峄噓 gi谩 cao

Thu mua ph岷 li峄噓 gi谩 cao Vi峄噒 膼峄ヽ

Thu mua ph岷 li峄噓 nh么m gi谩 cao tr锚n to脿n qu峄慶. Ch峄 v峄沬 m峄檛 cu峄檆 g峄峣, ch煤ng t么i s岷 cho 膽峄檌 xe chuy锚n d峄g xu峄憂g l脿m vi峄嘽 v峄沬 qu媒 kh谩ch h脿ng ngay trong ng脿y.

S峄璦 kh贸a t岷 nh脿

D峄媍h v峄 s峄璦 kh贸a t岷 nh脿 膼峄ヽ L峄檆

Th峄 s峄璦 kh贸a c峄璦 t岷 nh脿 chuy锚n nghi峄噋 gi谩 r岷 膼岷縩 ngay v脿 lu么n trong 15 ph煤t. Th峄 膽瓢峄 m峄 nhi峄乽 lo岷 kh贸a kh贸 an to脿n kh么ng ph岷 ph谩 峄 kh贸a nh茅.

S峄璦 kh贸a t岷 nh脿

C膬n h峄 Akari City

C膬n h峄 Akari City B矛nh T芒n giai 膽o岷 1 v脿 2.鉁 Ch峄 膽岷 t瓢: Nam Long + Nh岷璽 B岷. 鉁 gi谩 t峄 2,7 T峄/C膬n 2PN. 鉁 TT 50% trong 30 th谩ng. T瓢 v岷 24/7. - 0901 302 000

S峄璦 kh贸a t岷 nh脿

M谩i x岷縫 di 膽峄檔g

L脿 膽啤n v峄 ti锚n phong d岷玭 膽岷 v峄 cung c岷 m谩i b岷 x岷縫 di 膽峄檔g, thi c么ng l岷痯 膽岷穞 m谩i x岷縫 b岷 k茅o tr锚n to脿n c岷 n瓢峄沜.

Th脿nh l岷璸 c么ng ty tr峄峮 g贸i, th脿nh l岷璸 c么ng ty

Th脿nh l岷璸 c么ng ty tr峄峮 g贸i

C么ng Ty C峄 Ph岷. Th脿nh l岷璸 m峄沬 路 膼膬ng k媒 thay 膽峄昳 路 Th么ng b谩o thay 膽峄昳 路 T岷 ng峄玭g 路 Gi岷 th峄 路 C谩c tr瓢峄漬g h峄 kh谩c. Doanh Nghi峄噋 T瓢 Nh芒n.
B谩o gi谩 th茅p Pomina, b谩o gi谩 th茅p Vi峄噒 Nh岷璽, b谩o gi谩 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g, s岷痶 th茅p x芒y d峄眓g, c谩t x芒y d峄眓g, 膽谩 x芒y d峄眓g

B谩o gi谩 th茅p Pomina

B谩o gi谩 th茅p Pomina, b谩o gi谩 th茅p Vi峄噒 Nh岷璽, b谩o gi谩 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g, s岷痶 th茅p x芒y d峄眓g, c谩t x芒y d峄眓g, 膽谩 x芒y d峄眓g
C膬n h峄 City Gate 3, can ho city gate 3

C膬n h峄 City Gate 3

C膬n h峄 City Gate 3 3 n岷眒 g岷 tr峄 giao th么ng huy岷縯 m岷h c峄 th脿nh ph峄: 膼岷 l峄 膼么ng - T芒y, 膽瓢峄漬g H峄 H峄峜 L茫m, 膽瓢峄漬g An D瓢啤ng V瓢啤ng, V脿nh 膽ai trong.
D峄 谩n West Lakes Golf & Villas t峄峚 l岷 t岷 s峄 145, T峄塶h l峄 822, 岷 Ch谩nh, X茫 T芒n M峄, Huy峄噉 膼峄ヽ H貌a, T峄塶h Long An.

D峄 谩n West Lakes Golf & Villas

D峄 谩n West Lakes Golf & Villas t峄峚 l岷 t岷 s峄 145, T峄塶h l峄 822, 岷 Ch谩nh, X茫 T芒n M峄, Huy峄噉 膼峄ヽ H貌a, T峄塶h Long An.
D峄 谩n c膬n h峄 the Elysium Qu岷璶 7

D峄 谩n c膬n h峄 the Elysium Qu岷璶 7

D峄 谩n c膬n h峄 Elysium towers s峄 h峄痷 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋, t峄峚 l岷 t岷 膼瓢峄漬g G貌 脭 M么i QU岷璶 7 TPHCM. Elysium tower c贸 kh么ng gian m谩t m岷, y锚n b矛nh.
khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan r煤t l玫i b锚 t么ng, 膽峄 ph谩 b锚 t么ng, khoan s脿n b锚 t么ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

Khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm chuy锚n khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan r煤t l玫i b锚 t么ng, 膽峄 ph谩 b锚 t么ng, khoan s脿n b锚 t么ng.
TThu mua ph岷 li峄噓 Tphcm

Thu mua ph岷 li峄噓 Tphcm

Thu mua ph岷 li峄噓 Tphcm, thu mua ph岷 li峄噓 膽峄搉g, thu mua ph岷 li峄噓 nh么m, thu mua ph岷 li峄噓 Inox, thu mua ph岷 li峄噓 s岷痶.
C谩t 膽谩 x芒y d峄眓g

C谩t 膽谩 x芒y d峄眓g

C么ng ty li锚n t峄 ph谩t tri峄僴 v脿 kh么ng ng峄玭g l峄沶 m岷h, tr峄 th脿nh m峄檛 trong nh峄痭g nh脿 cung c岷 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g h脿ng 膽岷 cho c谩c d峄 谩n x芒y d峄眓g 膽么 th峄, nh脿 峄 ..
chuy峄僴 nh脿 th脿nh h瓢ng

Chuy峄僴 nh脿 th脿nh h瓢ng

Chuy锚n cung c岷 d峄媍h v峄 v岷璶 chuy峄僴 S脿i g貌n Th脿nh H瓢ng nh脿 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷 t岷 Tp.HCM 猸 D峄峮 nh脿 uy t铆n 猸 Ch岷 l瓢峄g 猸 T瓢 v岷 kh岷 s谩t Mi峄卬 Ph铆.
Thi岷縯 k岷 h峄 c谩 koi

Thi岷縯 k岷 thi c么ng h峄 c谩 koi

Thi岷縯 K岷 Thi C么ng H峄 C谩 Koi 膽谩p 峄﹏g m峄峣 y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng v脿 ho脿n th脿nh t峄憈 c么ng vi峄嘽 膽瓢峄 nh岷璶. V峄沬 mong mu峄憂 lu么n mang l岷 s峄 h脿i l貌ng nh岷 膽峄慽 v峄沬 qu媒 kh谩ch.
S岷痶 th茅p x芒y d峄眓g

S岷痶 th茅p x芒y d峄眓g

T么n Th茅p M岷h H脿 cung c岷 th茅p t岷, th茅p h矛nh, th茅p 峄憂g, th茅p h峄檖 c谩c lo岷 c峄 c谩c nh脿 m谩y nh瓢 Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Ho脿 Ph谩t, Seah...
L岷痯 膽岷穞 camera, l岷痯 膽岷穞 camera Tphcm

L岷痯 膽岷穞 camera Tphcm

L岷痯 膽岷穞 camera t岷 tphcm chuy锚n nghi峄噋 t岷 c谩c qu岷璶 tr锚n 膽峄媋 b脿n th脿nh ph峄 H峄 Ch铆 Minh: qu岷璶 1, qu岷璶 2, qu岷璶 3, qu岷璶 4, qu岷璶 5, qu芒n 6, qu岷璶 7, qu岷璶 8, qu岷璶 9, qu岷璶 10, qu岷璶 11, qu岷璶 12, qu岷璶 b矛nh th岷h, qu岷璶 T芒n Ph煤, qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ, Qu岷璶 G貌 V岷, Qu岷璶 T芒n B矛nh鈥..v.v .
b谩o gi谩 th茅p h矛nh, b谩o gi谩 th茅p h峄檖, b谩o gi谩 th茅p 峄憂g, b谩o gi谩 x脿 g峄 x芒y d峄眓g,..

Kho th茅p mi峄乶 nam

Th么ng tin s岷 ph岷﹎. 膼岷 膽峄 c谩c lo岷 s岷痶 th茅p x芒y d峄眓g, v峄沬 c谩c lo岷 barem v脿 k铆ch th瓢峄沜 (phi) kh谩c nhau . Cam k岷縯 b谩n 膽煤ng gi谩. Chi岷縯 kh岷 t峄憈 cho c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g. K猫m ch峄﹏g ch峄 ch岷 l瓢峄g.
Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan r煤t l玫i b锚 t么ng, 膽峄 ph谩 b锚 t么ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng t岷 TPHCM ( TP H峄 Ch铆 Minh) gi谩 r岷 nh岷, ph峄 v峄 nhanh ch贸ng 24/24. Cam k岷縯 膽岷 b岷 an to脿n ch岷 l瓢峄g.
Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan r煤t l玫i b锚 t么ng, 膽峄 ph谩 b锚 t么ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng t岷 TPHCM ( TP H峄 Ch铆 Minh) gi谩 r岷 nh岷, ph峄 v峄 nhanh ch贸ng 24/24. Cam k岷縯 膽岷 b岷 an to脿n ch岷 l瓢峄g.
Thu mua ph岷 li峄噓, thu mua ph岷 li峄噓 gi谩 cao, thu mua ph岷 li峄噓 膽峄搉g, nh么m, inox, s岷痶 th茅p

Thu mua ph岷 li峄噓 nh么m

C么ng ty thu mua ph岷 li峄噓 Ph瓢啤ng Nam 膽ang m峄 r峄檔g v脿 ph谩t tri峄僴. D峄媍h v峄 thu mua ph岷 li峄噓 nh么m v峄沬 s峄 l瓢峄g l峄沶 tr锚n m峄峣 mi峄乶 c峄 t峄 qu峄慶 m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng nh岷.
Chuy峄僴 ti峄乶 trung qu峄慶

Chuy峄僴 ti峄乶 trung qu峄慶

D峄媍h v峄 chuy峄僴 ti峄乶 nh芒n d芒n t峄 sang Trung Qu峄慶. Chuy峄僴 ti峄乶 t峄 Vi峄噒 Nam sang Trung Qu峄慶 an to脿n, uy t铆n, 膽岷 b岷 ch峄 trong 2-3 ph煤t t脿i kho岷 nh岷璶 膽瓢峄 ...
Cung 峄﹏g lao 膽峄檔g

Cung 峄﹏g lao 膽峄檔g

D峄媍h v峄 chuy峄僴 ti峄乶 nh芒n d芒n t峄 sang Trung Qu峄慶. Chuy峄僴 ti峄乶 t峄 Vi峄噒 Nam sang Trung Qu峄慶 an to脿n, uy t铆n, 膽岷 b岷 ch峄 trong 2-3 ph煤t t脿i kho岷 nh岷璶 膽瓢峄 ...
Cung 峄﹏g lao 膽峄檔g

Cung 峄﹏g lao 膽峄檔g

Cung 峄╪g Lao 膼峄檔g chuy锚n d峄媍h v峄 cung 峄﹏g nh芒n s峄, nh芒n l峄眂 th峄漣 v峄 cho c谩c c么ng ty, doanh nghi峄噋... D峄媍h v峄 Uy T铆n鉁揅huy锚n Nghi峄噋鉁揘hanh G峄峮.
thu mua ph岷 li峄噓, thu mua ph岷 li峄噓 gi谩 cao, thu mua ph岷 li峄噓 nh么m,thu mua ph岷 li峄噓 inox, thu mua ph岷 li峄噓 s岷痶, thu mua ph岷 li峄噓 膽峄搉g

thu mua ph岷 li峄噓 gi谩 cao

Thu mua ph岷 li峄噓 gi谩 cao H瓢ng Th峄媙h. C么ng ty thu mua ph岷 li峄噓 s岷痶, 膽峄搉g, nh么m, inox - G峄峣 t瓢 v岷 ngay - Hoa h峄搉g h啤n 60 tri峄噓.
D峄 谩n bi峄噒 th峄 Ph煤c An City t峄峚 l岷 ngay m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g t峄塶h l峄 9 l峄 gi峄沬 60m hi峄噉 h峄痷

D峄 谩n ph煤c an city

D峄 谩n bi峄噒 th峄 Ph煤c An City t峄峚 l岷 ngay m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g t峄塶h l峄 9 l峄 gi峄沬 60m hi峄噉 h峄痷
Mua b谩n c膬n h峄 Asahi tower, Gi谩 Ch峄 膼岷 c膬n h峄 Asahi tower, li锚n h峄 xem nh脿 m岷玼 Hotline: 0901 302 000.

D峄 谩n c膬n h峄 Asahi tower

Mua b谩n c膬n h峄 Asahi tower, Gi谩 Ch峄 膼岷 c膬n h峄 Asahi tower, li锚n h峄 xem nh脿 m岷玼 Hotline: 0901 302 000.
Mua b谩n c膬n h峄 City gate 4, Gi谩 Ch峄 膼岷 c膬n h峄 City gate 4, li锚n h峄 xem nh脿 m岷玼 Hotline: 090 130 2000.

D峄 谩n c膬n h峄 City gate 4

Mua b谩n c膬n h峄 City gate 4, Gi谩 Ch峄 膼岷 c膬n h峄 City gate 4, li锚n h峄 xem nh脿 m岷玼 Hotline: 090 130 2000.
D峄 谩n City Gate 5 鈥 NBB 2 Garden c么ng b峄 th么ng tin ch铆nh th峄ヽ 4 m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g V玫 V膬n Ki峄噒. Thanh to谩n ch峄 400 tri峄噓 trong su峄憈 2 n膬m c貌n 膽瓢峄 nh岷璶 l茫i su岷 9%/n膬m, 6T nh岷璶 l茫i 1 l岷.

D峄 谩n City Gate 5 鈥 NBB 2 Garden

D峄 谩n City Gate 5 鈥 NBB 2 Garden c么ng b峄 th么ng tin ch铆nh th峄ヽ 4 m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g V玫 V膬n Ki峄噒. Thanh to谩n ch峄 400 tri峄噓 trong su峄憈 2 n膬m c貌n 膽瓢峄 nh岷璶 l茫i su岷 9%/n膬m, 6T nh岷璶 l茫i 1 l岷.
Mua b谩n C膬n h峄 NBB2 (CITY GATE 5), Gi谩 Ch峄 膼岷 C膬n h峄 NBB2 (CITY GATE 5), li锚n h峄 xem nh脿 m岷玼 Hotline: 0936 16 11 38

D峄 谩n c膬n h峄 NBB2 (CITY GATE 5

Mua b谩n C膬n h峄 NBB2 (CITY GATE 5), Gi谩 Ch峄 膼岷 C膬n h峄 NBB2 (CITY GATE 5), li锚n h峄 xem nh脿 m岷玼 Hotline: 0936 16 11 38
v谩ch ng膬n v峄 sinh, v谩ch ng膬n di 膽峄檔g | H霉ng Ph谩t

V谩ch ng膬n v峄 sinh

膼啤n v峄 chuy锚n cung c岷 v岷璽 t瓢 t岷 compact, ph峄 ki峄噉 v谩ch ng膬n v峄 sinh v脿 thi c么ng v谩ch ng膬n v峄 sinh gi谩 r岷, uy t铆n, ch岷 l瓢峄g nh岷 mi峄乶 nam.
C么ng ty seo, cong ty seo, d峄媍h v峄 seo, dich vu seo

d峄媍h v峄 Seo

D峄媍h v峄 SEO h脿ng 膽岷 t岷 TP.HCM. 膼峄檌 ng农 chuy锚n gia SEO am hi峄僽 thu岷璽 to谩n. Li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i 膽峄 t膬ng traffic v脿 doanh thu!